+49 151 58585813 info@epoxystylecoat.com
EPOXY STYLE COAT - SINU E-POOL PREMIUM EPOKSIAVAIGU
epoxy style coatepoxy style coatepoxy style coat
0

Datenschutz

Privaatsus

 

Andmete töötlemise eest vastutab:

Sebastian Goy

Jägerspfad 27a

52249 Eschweiler

Saksamaa

info@epoxystylecoat.com

 

Telefon: +49 (0) 2403 - 8300351

 

Täname teid huvi eest meie veebipoe vastu. Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks väga oluline. Allpool teavitame teid üksikasjalikult teie andmete käitlemisest.

 

  1. JUURDEPÄÄSUANDMED JA HOSTID

Võite külastada meie veebisaiti, ilma et annaksite enda kohta mingit teavet. Iga kord, kui veebisaidile pöördutakse, salvestab veebiserver automaatselt ainult nn serveri logifaili, mis sisaldab näiteks taotletud faili nime, teie IP-aadressi, päringu kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete hulka ja taotlevat teenusepakkujat (juurdepääseandmed) ning dokumenteerib päringu. Neid juurdepääsuandmeid hinnatakse ainult saidi tõrgeteta toimimise tagamiseks ja meie pakkumise täiustamiseks. See aitab kaitsta meie õigustatud huve, mis on ülekaalus huvide kaalumise kontekstis, pakkumise õigel esitamisel vastavalt artikli 6 lõikele 1 S. 1. Kõik juurdepääsuandmed kustutatakse hiljemalt seitse päeva pärast teie saidi külastuse lõppu.

 

1.1 HOSTIMINE

Veebisaidi majutamise ja kuvamise teenuseid pakuvad osaliselt meie teenusepakkujad osana meie nimel töötlemisest. Kui käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis pole öeldud teisiti, töödeldakse kõiki nende veebisaitidel esitatud vormidel kogutud juurdepääsuandmeid ja kõiki andmeid nende serverites. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nende koostöö aluse kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

 

Meie teenusepakkujad asuvad järgmistes riikides, mille jaoks Euroopa Komisjon on resolutsiooniga määranud asjakohase andmekaitse taseme: Kanada

 

1.2 SISU TARNEVÕRK

Lühema laadimisaja jaoks kasutame mõnede pakkumiste jaoks nn sisutarnevõrku (“CDN”). Selle teenuse abil edastatakse sisu, nt suured meediumifailid, väliste CDN-teenuse pakkujate piirkondlikult jaotatud serverite kaudu. Seetõttu töödeldakse juurdepääsuandmeid teenusepakkujate serverites. Meie teenusepakkujad töötavad meie heaks tellimuste töötlemise osana. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nende koostöö aluse kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

 

Meie teenusepakkujad asuvad järgmistes riikides, mille jaoks Euroopa Komisjon on resolutsiooniga määranud asjakohase andmekaitse taseme: Kanada

 

  1. ANDMETÖÖTLEMINE LEPINGUTE TÖÖTLEMISEKS, KONTAKTKONTAKTADE KONTAKTIGA JA KLIENDIKONTO AVAMISEKS

Kogume isikuandmeid, kui edastate need meile vabatahtlikult oma tellimuse osana või kui võtate meiega ühendust (nt kasutades kontaktivormi või e-posti aadressi). Kohustuslikud väljad on sellistena märgitud, sest sellistel juhtudel vajame andmeid lepingu töötlemiseks või teie kontakti töötlemiseks ja ilma nendeta ei saa te tellimust ega kontakti saata. Milliseid andmeid kogutakse, saab näha vastavatest sisendvormidest. Kasutame teie esitatud andmeid lepingute töötlemiseks ja teie päringute töötlemiseks vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1 S.

Kui olete kliendikonto avamise otsusega andnud selleks oma nõusoleku vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile 1, otsustame avada kliendikonto, kasutame teie andmeid kliendikonto avamiseks. Lisateavet teie andmete töötlemise kohta, eriti meie teenusepakkujatele edastamise kohta tellimuse, maksmise ja saatmise töötlemiseks, leiate selle andmekaitsedeklaratsiooni järgmistest jaotistest. Pärast lepingu täielikku töötlemist või teie kliendikonto kustutamist piiratakse teie andmeid edasiseks töötlemiseks ja kustutatakse pärast maksu- ja äriõiguslike säilitustähtaegade lõppemist vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunktile c, välja arvatud juhul, kui te otseselt taotlete edasist kasutamist Olete andnud nõusoleku oma andmetele vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1, s. 1, või jätame endale õiguse kasutada andmeid kaugemale, mis on seadusega lubatud ja millest teavitame teid selles deklaratsioonis. Teie kliendikonto on võimalik kustutada igal ajal ja seda saab teha kas saates sõnumi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivalikule või kasutades kliendikontol olevat funktsiooni.

 

KAUPADE JUHTIMISSÜSTEEM

Tellimuste ja lepingute töötlemiseks kasutame väliste teenusepakkujate kaubahaldussüsteeme. Meie teenusepakkujad töötavad meie heaks tellimuste töötlemise osana. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nende koostöö aluse kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

 

  1. ANDMETÖÖTLUS LAEVANDUSE TÖÖTLEMISE EEST

Lepingu täitmiseks vastavalt artikli 6 lõike 1 lausele 1

 

ANDMETE EDASTAMINE SAADETE TEENUSEPAKKUJATELE LAEVANDUSTeatise eesmärgil

Kui olete tellimuse ajal või pärast seda andnud meile selgesõnalise nõusoleku, edastame selle alusel teie e-posti aadressi ja telefoninumbri valitud saateteenuse pakkujale vastavalt artikli 6 lõikele 1 S. 1. Kohaletoimetamine võib teiega ühendust võtta tarneteatise või kooskõlastamise eesmärgil.

Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivalikule või otse laevandusteenuse pakkujale allpool loetletud kontaktaadressil. Pärast tühistamist kustutame teie sel eesmärgil edastatud andmed, välja arvatud juhul, kui olete andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või jätame endale õiguse kasutada andmeid kaugemale, mis on seadusega lubatud ja millest teavitame teid selles deklaratsioonis.

 

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG

GLS Saksamaa-Strasse 1 - 7

DE-36286 Neuenstein

Saksamaa

 

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG

Görlitzer Strasse 1

41460 Neuss

Saksamaa

 

Bonus Logistic GmbH

Marie-Curie-Strasse 21

53359 Rheinbach

Saksamaa

 

  1. ANDMETÖÖTLEMINE MAKSETÖÖTLEMISEKS

Maksete töötlemisel meie veebipoes teeme koostööd nende partneritega: tehniliste teenuste pakkujad, krediidiasutused, makseteenuse pakkujad.

 

4.1 ANDMETÖÖTLEMINE TEHINGUTE TÖÖTLEMISEKS

Sõltuvalt valitud makseviisist edastame maksetehingu töötlemiseks vajalikud andmed oma tehnilistele teenuseosutajatele, kes töötavad meie juures tellimuste töötlemise kontekstis, või tellitud krediidiasutustele või valitud makseteenuse pakkujale, kuivõrd see on vajalik makse töötlemiseks. See täidab lepingu täitmist vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1, s. 1, punkt b. Mõnel juhul koguvad makseteenuse pakkujad ise makse töötlemiseks vajalikke andmeid, nt. B. oma veebisaidil või tellimisprotsessi tehnilise integreerimise kaudu. Sellega seoses kehtib vastava makseteenuse pakkuja andmekaitsedeklaratsioon.

Kui teil on makseid töötlevate partnerite ja nende koostöö aluste kohta küsimusi, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

 

4.2 ANDMETÖÖTLEMINE Pettuste ennetamise ja meie makseprotsesside optimeerimise eesmärgil

Vajadusel edastame teenusepakkujatele täiendavaid andmeid, mida nad kasutavad koos makse töötlemiseks vajalike andmetega meie lepinguliste töötlejatena pettuste ennetamise ja makseprotsesside optimeerimise eesmärgil (nt arvete esitamine, vaidlustatud maksete töötlemine, raamatupidamise tugi). GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkti f kohaselt kaitseb see meie õigustatud huve, mis on valdavad huvide kaalumise kontekstis, pettuste eest kaitsmisel ja maksete tõhusal haldamisel.

 

4.3 KLARNA MAKSETEENUSTE VALIMISEL IDENTITEET JA KREDIIDIKONTROLL

Klarna Maksa kohe (otsekorraldus)

Kui valite Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi Klarna) makseteenused, palume teie nõusolekut vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1 S. et meil on lubatud Klarnale edastada makse töötlemiseks vajalikud andmed ning identiteedi ja krediidikontroll. Saksamaal saab Klarna poolt andmekaitsedeklaratsioonis [https://cdn.klarna.com/1/shared/content/legal/terms/1.0/de_de/privacy] nimetatud krediidiasutusi kasutada identiteedi ja krediidikontrolli jaoks. Klarna kasutab saadud teavet maksehäire statistilise tõenäosuse kohta lepingulise suhte loomise, rakendamise või lõpetamise tasakaalustatud otsuse tegemiseks. Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis nimetatud kontaktivalikule. Seetõttu ei pruugi me enam teile teatud maksevõimalusi pakkuda. Klarnale saate igal ajal oma nõusoleku isikuandmete selliseks kasutamiseks tagasi võtta.

 

  1. REKLAAM MEILI JÄRGI

5.1 E-posti infoleht registreerimisega

Kui registreerute meie uudiskirja saamiseks, kasutame selleks vajalikke või teie poolt eraldi esitatud andmeid, et saata teile regulaarselt meie e-posti teel uudiskirja teie nõusoleku alusel vastavalt artikli 6 lõikele 1 S. 1 lit. a GDPR.

Võite uudiskirjast igal ajal loobuda ja võite saata sõnumi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivalikule või kasutada uudiskirjas toodud linki. Pärast tellimusest loobumist kustutame teie e-posti aadressi adressaatide nimekirjast, välja arvatud juhul, kui olete oma andmete edasiseks kasutamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku või jätame endale õiguse kasutada andmeid kaugemale, mis on seadusega lubatud ja millest teavitame teid selles deklaratsioonis.

 

5.2 UUDISKIRJA SAATMINE

Infolehe võivad saata ka meie teenusepakkujad osana meie nimel töötlemisest. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nende koostöö aluse kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

 

Meie teenusepakkujad asuvad järgmistes riikides: USA Nende riikide kohta ei ole Euroopa Komisjoni piisavat otsust. Meie koostöö teiega põhineb neil garantiidel: järelevalveasutuse standardsed andmekaitseklauslid

 

Meie teenusepakkujad asuvad järgmistes riikides, mille jaoks Euroopa Komisjon on resolutsiooniga määranud asjakohase andmekaitse taseme: Kanada

 

5.3 HINDAMISPALVETE SAATMINE E-posti teel

Kui olete tellimuse ajal või pärast seda andnud meile selgesõnalise nõusoleku vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1, s. 1, GDPR, kasutame teie e-posti aadressi, et esitada oma tellimusele hinnang meie kaudu kasutatud hindamissüsteem. Selle nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivalikule või ülevaatustaotluses toodud lingi kaudu.

 

Hindamistaotlusi võivad saata ka meie teenusepakkujad meie nimel töötlemise osana. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nende koostöö aluse kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

 

  1. KÜPSISED JA MUUD TEHNOLOOGIAD

ÜLDINE INFORMATSIOON

Selleks, et muuta meie veebisaidi külastamine atraktiivseks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, kasutame erinevatel lehtedel tehnoloogiaid, sealhulgas nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse automaatselt teie seadmesse. Osa meie kasutatavatest küpsistest kustutatakse brauseriseansi lõpus, s.o pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Muud küpsised jäävad teie seadmesse ja võimaldavad meil teie järgmisel külastusel teie brauseri ära tunda (püsivad küpsised).

Kasutame tehnoloogiaid, mis on meie veebisaidi teatud funktsioonide kasutamiseks hädavajalikud (nt ostukorvi funktsioon). Need tehnoloogiad koguvad ja töötlevad IP-aadressi, külastuse aega, seadme ja brauseri teavet ning teavet meie veebisaidi kasutamise kohta (nt teave ostukorvi sisu kohta). Huvide kaalumise kontekstis teenib see meie pakkumise optimeeritud esitamisel peamiselt õigustatud huve vastavalt artikli 6 lõikele 1, s. 1.

 

Kasutame tehnoloogiaid ka meie suhtes kehtivate juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt selleks, et oleks võimalik tõendada nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks), samuti veebianalüüsiks ja veebiturunduseks. Lisateavet selle kohta, sealhulgas andmetöötluse vastav õiguslik alus, leiate käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni järgmistest jaotistest.

 

Brauseri küpsise seaded leiate järgmistelt linkidelt:

Microsoft Edge ™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] /

Safari ™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / 

Chrome ™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] /

Firefox ™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] /

Opera ™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Kui olete andnud nõusoleku tehnoloogiate kasutamiseks vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 lausega 1, võib GDPR-i igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, saates sõnumi andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivariandile.

 

  1. Küpsiste ja muude tehnikate kasutamine veebianalüüsiks ja reklaamiotstarbeks

Kui olete andnud selleks nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 lausega 1 Letter a GDPR, kasutame meie veebisaidil järgmisi küpsiseid ja muid kolmandate osapoolte tehnoloogiaid. Pärast vastava tehnoloogia kasutamise eesmärki ja lõppu meie poolt kustutatakse selles kontekstis kogutud andmed. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib edaspidi. Lisateavet tühistamisvõimaluste kohta leiate jaotisest "Küpsised ja muud tehnoloogiad". Lisateavet, sealhulgas iga hankijaga töötamise aluse kohta, leiate igast tehnoloogiast. Kui teil on pakkujate ja nende koostöö aluste kohta küsimusi, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

 

7.1 GOOGLE'i TEENUSTE KASUTAMINE

Kasutame järgmisi tehnoloogiaid ettevõttelt Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (“Google”). Google'i tehnoloogiate poolt meie veebisaidi kasutamise kohta automaatselt kogutud teave edastatakse tavaliselt Google LLC serverisse, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ja salvestatakse seal. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Kui teie IP-aadress on kogutud Google'i tehnoloogiate abil, lühendatakse seda, aktiveerides IP-anonüümsuse enne selle salvestamist Google'i serveritesse. Täielik IP-aadress edastatakse ainult Google'i serverile ja lühendatakse seal erandjuhtudel. Kui üksikute tehnoloogiate osas ei ole sätestatud teisiti, toimub andmetöötlus vastava tehnoloogia kohta vastavalt GDPR-i artiklile 26 vastava osapoole vahel sõlmitud lepingu alusel. Lisateavet Google'i andmetöötluse kohta leiate Google'i privaatsuseeskirjadest [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 

GOOGLE ANALÜÜTIKA

Veebisaidi analüüsi eesmärgil kogutakse ja salvestatakse automaatselt Google Analyticsi andmed (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave ning teave meie veebisaidi kasutamise kohta), millest luuakse pseudonüüme kasutades kasutusprofiilid. Võib kasutada küpsiseid. Teie IP-aadressi ei ühendata tavaliselt teiste Google'i andmetega. Andmetöötlus toimub Google'i tellimuste töötlemise lepingu alusel.

 

GOOGLE REKLAAMID

Reklaami eesmärgil Google'i otsingutulemites ja kolmandate osapoolte veebisaitidel määratakse meie veebisaidi külastamisel nn Google'i uuesti turundamise küpsis, mis kogutakse ja töödeldakse automaatselt andmete (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave ning teave) abil. meie veebisaidi kasutamise kohta) ja pseudonüümse CookieID abil ning külastatud lehtede põhjal võimaldab huvipõhist reklaamimist. Edasine andmetöötlus toimub ainult siis, kui olete oma Google'i kontol aktiveerinud sätte "isikupärastatud reklaamimine". Sellisel juhul, kui olete meie veebisaiti külastades Google'i sisse logitud, kasutab Google teie andmeid koos Google Analyticsi andmetega seadmeülese uuesti turundamise sihtgruppide loendite loomiseks ja määratlemiseks.

 

Veebisaidi analüüsimiseks ja sündmuste jälgimiseks kasutame Google Adsi konversioonide jälgimist teie järgneva kasutuskäitumise mõõtmiseks, kui olete jõudnud Google Adsi reklaami kaudu meie veebisaidile. Sel eesmärgil saab kasutada küpsiseid ja salvestada andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave, samuti teave meie veebisaidi kasutamise kohta meie määratud sündmuste, näiteks veebisaidi külastamine või uudiskirja registreerimine) põhjal, millest kasutatakse pseudonüüme Luuakse kasutusprofiilid.

 

GOOGLE RECAPTCHA

Kaitsmaks meie veebivormide väärkasutamise ja automatiseeritud tarkvara (nn robotite) rämpsposti eest, kogub Google reCAPTCHA andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, brauseriteave ja teave meie veebisaidi kasutamise kohta) ja kasutab nn. JavaScript ja küpsised analüüsivad meie veebisaidi kasutamist. Lisaks hinnatakse muid Google'i teenuste teie brauserisse salvestatud küpsiseid. Isikuandmete lugemist või salvestamist vastava vormi sisendväljadelt ei toimu.

 

GOOGLE'I FONTID

Meie veebisaidi sisu ühetaoliseks esitamiseks kogub skriptikood „Google Fonts“ andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave), edastab need Google'ile ja seejärel töötleb Google. Sellel hilisemal andmetöötlusel pole meil mingit mõju.

 

YOUTUBE VIDEOTÖÖTLEMINE

Kolmanda osapoole sisu integreerimiseks kogutakse andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave) YouTube'i videopistikprogrammi kaudu meie laiendatud andmekaitserežiimis, edastatakse Google'ile ja seejärel töötleb Google ainult siis, kui teil on Esita video.

 

7.2 FACEBOOKI TEENUSTE KASUTAMINE

FACEBOOK PIXELI KASUTAMINE

Kasutame Facebook Pixelit osana Facebook Ireland Ltd tehnoloogiatest [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., Suure kanali väljak 4, Dublin 2, Iirimaa ("Facebook"). Facebook Pixeli abil kogutakse ja salvestatakse automaatselt andmed (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave, samuti teave meie veebisaidi kasutamise kohta meie määratud sündmuste (nt veebisaidi külastamine või uudiskirja registreerimine) põhjal). kasutusprofiilid luuakse varjunimedega. Nn laiendatud andmete võrdluse raames kogutakse ja salvestatakse võrdluseks ka räsitud teavet, millega saab isikuid tuvastada (nt nimed, e-posti aadressid ja telefoninumbrid). Sel eesmärgil määrab meie veebisaidi külastamisel Facebooki piksel automaatselt küpsise, mis võimaldab teie brauserit automaatselt tuvastada, kui külastate pseudonüümse CookieID abil teisi veebisaite. Facebook ühendab selle teabe teiste teie Facebooki konto andmetega ja kasutab seda veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja muude veebisaidi tegevusega seotud teenuste pakkumiseks, eriti isikupärastatud ja grupipõhise reklaami jaoks.

Facebooki tehnoloogiate poolt automaatselt kogutud teave meie veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Facebooki, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA hallatavasse serverisse ja salvestatakse seal. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Kui andmete edastamine USA-sse on meie kohustus, põhineb meie koostöö Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Lisateavet Facebooki andmetöötluse kohta leiate Facebooki privaatsuseeskirjadest [https://de-de.facebook.com/policy.php].

 

FACEBOOKI ANALÜÜTIKA

Facebook Analyticsi osana luuakse meie veebisaidil külastajate tegevuse statistika Facebook Pixeliga kogutud andmete põhjal meie veebisaidi kasutamise kohta. Andmetöötlus toimub Facebooki tellimuste töötlemise lepingu alusel. Teie analüüs teenib meie veebisaidi optimaalset esitlust ja turustamist.

 

FACEBOOKI REKLAAMID

Kasutame Facebooki reklaame selle veebisaidi reklaamimiseks Facebookis ja muudel platvormidel. Me määrame kindlaks vastava reklaamikampaania parameetrid. Täpse rakendamise eest vastutab eelkõige Facebook, eelkõige reklaami paigutamine üksikutele kasutajatele. Kui üksikute tehnoloogiate puhul pole ette nähtud teisiti, toimub andmetöötlus vastutavate osapoolte vahelise kokkuleppe alusel vastavalt GDPR-i artiklile 26. Ühine vastutus piirdub andmete kogumise ja nende edastamisega Facebook Irelandile. See ei hõlma Facebook Irelandi järgnevat andmetöötlust.

 

Meie Facebook Pixeli kaudu loodud meie veebisaidil külastajate tegevust käsitleva statistika põhjal opereerime grupipõhist reklaami Facebookis Facebook Custom Audience'i kaudu, määrates kindlaks vastava sihtrühma omadused. Osana laiendatud andmete võrdlusest (vt eespool), mis toimub vastava sihtrühma määramiseks, tegutseb Facebook meie töötlejana.

 

Facebook Pixeli poolt määratud pseudonüümse küpsise ID ja teie veebisaidil teie käitumiskäitumise kohta kogutud andmete põhjal teostame isikupärastatud reklaame Facebook Pixeli uuesti turundamise kaudu.

 

Facebook Pixeli konversioonide abil mõõdame teie järgnevat veebianalüüsi ja sündmuste jälgimise kasutamist, kui olete jõudnud meie veebisaidile Facebooki reklaamide reklaami kaudu. Andmetöötlus toimub Facebooki tellimuste töötlemise lepingu alusel.

 

7.3 TEISED Veebianalüüsi ja veebiturundusteenuste pakkujad

  1. Sotsiaalne meedia

8.1 SOTSIAALSED PISTIKLAD FACEBOOKIST, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, ADDTHIS

Suhtlusnuppe kasutavad meie veebisaidi suhtlusvõrgustikud. Need on lehele integreeritud ainult HTML-linkidena, nii et meie veebisaiti külastades ei looda ühendust vastava pakkuja serveritega. Kui klõpsate mõnel nupul, avaneb teie brauseris vastava suhtlusvõrgustiku veebisait uues aknas. Seal saate näiteks vajutada nuppu Meeldib või Jaga.

 

8.2 MEIE VEEBIKOHTUMINE FACEBOOKIS, INSTAGRAMIS, YOUTUBES, PINTERESTIS

Kuivõrd olete andnud vastava sotsiaalmeediaoperaatori nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 lause 1 lõikele XNUMX. ja salvestatud, millest pseudonüümide abil luuakse kasutusprofiilid. Neid saab kasutada näiteks reklaamide paigutamiseks platvormidesse ja väljapoole, mis arvatavasti vastavad teie huvidele. Selleks kasutatakse tavaliselt küpsiseid. Üksikasjalik teave andmete töötlemise ja kasutamise kohta vastava sotsiaalse meedia operaatori poolt, samuti kontaktivõimalus ning teie seonduvad õigused ja seadevõimalused teie privaatsuse kaitsmiseks leiate allpool lingitud pakkujate andmekaitsealastest andmetest. Kui vajate selles osas endiselt abi, võite meiega ühendust võtta.

 

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] on pakkumine ettevõttelt Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Dublin 2, Iirimaa ("Facebook Ireland"). Facebook Irelandi automaatselt kogutav teave teie veebis viibimise kohta Facebookis saadetakse tavaliselt Facebooki serverisse , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ja seal hoitakse. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Andmetöötlus Facebooki fännilehe külastamisel põhineb ühiselt vastutavate osapoolte kokkuleppel vastavalt GDPR-i artiklile 26. Lisateavet (teavet Insights'i andmete kohta) leiate siit [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] on pakkumine ettevõttelt Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Dublin 2, Iirimaa ("Facebook Ireland"). Facebook Irelandi automaatselt kogutav teave teie Instagramis veebis oleku kasutamise kohta saadetakse tavaliselt Facebooki serverisse , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ja seal hoitakse. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Andmetöötlus Instagrami fännilehe külastamisel põhineb ühiselt vastutavate osapoolte kokkuleppel vastavalt GDPR-i artiklile 26. Lisateavet (teavet Insights'i andmete kohta) leiate siit [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Youtube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] on Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (“Google”) pakkumine. Google'i automaatselt kogutav teave teie YouTube'is veebis oleku kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google LLC juhitavasse serverisse, USA-sse 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ja salvestatakse seal. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel.

 

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] on Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest") pakkumine. Pinteresti poolt automaatselt kogutud teave meie veebis oleku kohta Pinteresti kasutamisel edastatakse tavaliselt Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA, serverisse ja salvestatakse seal. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel.

 

  1. KONTAKT VÕIMALUSTE JA OMA ÕIGUSTEGA

Ohvrina on teil järgmised õigused:

 

 * Vastavalt GDPR-i artiklile 15 on teil õigus nõuda teavet meie töödeldud isikuandmete kohta selles määratletud ulatuses;

 * Vastavalt GDPR artiklile 16 õigus nõuda viivitamatult meie poolt salvestatud ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist;

 * Vastavalt GDPR-i artiklile 17 õigus nõuda meie salvestatud isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui edasist töötlemist * kasutada sõna- ja teabevabaduse õigust;

    * täita seadusest tulenevat kohustust;

    * avaliku huvi huvides või

    * on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;

  

  

 * Vastavalt GDPR-i artiklile 18 on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui * vaidlustate andmete õigsust;

    * töötlemine on ebaseaduslik, kuid keeldute selle kustutamisest;

    * me ei vaja enam andmeid, kuid te vajate neid õiguslike nõuete kinnitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või

    * Olete esitanud töötlemise kohta vastuväite vastavalt GDPR-i artiklile 21;

  

  

 * Vastavalt GDPR-i artiklile 20 on teil õigus saada meile edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või nõuda nende edastamist teisele vastutavale isikule;

 * Vastavalt GDPR-i artiklile 77 õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Reeglina võite pöörduda oma tavalise elu- või töökoha järelevalveasutuse või meie ettevõtte peakontori poole.

 

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise, andmete parandamise, piiramise või kustutamise, samuti andmete konkreetse kasutamise kohta nõusoleku või vastuväidete tühistamise kohta, võtke meiega otse ühendust, kasutades meie jäljendil olevaid kontaktandmeid.

 

õigus

Kuivõrd töötleme isikuandmeid, nagu eespool selgitatud, et kaitsta meie õigustatud huve, mis kaaluvad üles meie huvid, võite selle töötlemise suhtes tulevikus vastu vaielda. Kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil, saate seda õigust igal ajal kasutada, nagu eespool kirjeldatud. Kui töötlemine toimub muudel eesmärkidel, on teil õigus vastuväiteid esitada ainult juhul, kui teie konkreetsest olukorrast tulenevad põhjused.

 

Pärast teie vastuväiteõiguse kasutamist ei töötle me teie isikuandmeid enam nendel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et töötlemiseks on kaalukad õigustatud alused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötleme teie väiteid, teostame või kaitseme Teenib juriidilisi nõudeid.

 

Seda ei kohaldata, kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil. Siis me töötleme teie isikuandmeid selleks otstarbeks.

 

 

Privaatsuspoliitika on loodud withrechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev
Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
Üksusi pole saadaval. Ainult [max] on jäänud.
Sirvige sooviloenditEemalda soovide loendist
ostud

Ostukorv on tühi.

Tagasi Shop

Lisage tellimuse viide Tellimuse märkuse muutmine
Hinda saatmist
Lisage kupong

Hinda saatmist

Lisage kupong

Kupongi kood töötab kassas